×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Депутатський запит Юлії Гвоздович щодо забезпечення позашкільною освітою дітей Львова

Подаємо текст запиту повнотекстовово

Я, як депутат та як мама, зараз спостерігаю невизначеність у забезпеченні освітньої діяльності та зайнятості дітей в вільний від уроків час. Позашкільна освіта є частиною цілісного освітнього простору. Забезпечення права людини на освіту є одним з найважливіших обов’язків кожної держави та міста, зокрема. В Україні забезпечення цього права передбачено ст. 53 Конституції України, згідно з якою “держава забезпечує розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти…”. Достатня кількість закладів позашкільної освіти, в тому числі комунальної форми власності, ефективна їхня робота та максимальне залучення дітей сприяє підвищенню креативного, практичного та фізичного розвитку учнів та зменшенню кількості негативних соціальних явищ серед дітей.

В той же час, паралельно із відкриттям нових дитячих клубів та реконструкцією існуючих, збільшенням кількості приватних закладів, спостерігаємо невизначеність становища із комунальними позашкільними закладами, розформування гуртків та можливе закриття комунального закладу, який забезпечує зайнятість дітей в густонаселеному районі міста, а саме БДЮТ Шевченківського району. Зокрема, за попередніми даними перевірки цього позашкільного закладу були виявлені порушення, спричинені передусім системними проблемами організації галузі та недофінансовуванням потреб творчих гуртків за кошти міста.

Також загрозливими виглядають публічні дані Департаменту освіти і науки ОДА Львівської області, що позашкільною освітою у м. Львові охоплено лише 32% школярів, в той час як середній показник по Львівській області 43,1%, а в Україні – 60%. Така ситуація вимагає з’ясування причин, системного підходу до вирішення та підвищення частки зайнятих позашкільною освітою учнів.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.ст. 14, 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”,

ПРОШУ:
1. Підготувати та організувати публічний звіт про стан позашкільної освіти у м. Львові, зокрема, по показниках: охоплення дітьми позашкільною освітою, кількості закладів позашкілля та гуртків у них, кількості дітей, які займаються за кожним напрямком позашкільної освіти.

2. Провести перевірку закладів позашкільної освіти на предмет ефективності та публічності використання батьківських та бюджетних коштів, зокрема, БДЮТ усіх районів міста Львова.

3. Провести аналіз потреб та інтересів дітей шкільного віку шляхом широких консультацій з громадськістю, залучивши як батьків, так і дітей, профільні громадські організації, колективи установ та інших зацікавлених груп мешканців.

4. Провести експертне обговорення з фахівцями в галузі педагогіки, соціальних працівників та психологів щодо вдосконалення позашкільної освіти у м. Львів.

5. За результатом проведених аналізів, перевірок та обговорень сформувати «Програму позашкільної освіти м. Львова» на майбутні роки та передбачити кошта на її реалізацію.

6. Передбачити розширення різноманітності гуртків позашкільної освіти та груп продовженого дня у школах у наступному навчальному році.

Письмову відповідь про результати розгляду даного звернення, прийняті рішення і вжиті заходи із долученням копій підтверджуючих документів прошу надіслати протягом 10 днів за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 227 та копію на електронну адресу: [email protected]