×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Освітня галузь Львова розвивається хаотично

До мене, як депутата Львівської міської ради, звернулися батьки, діти яких навчаються у комунальних закладах освіти Львова, та представники громадськості з приводу відсутності комплексної цільової програми розвитку освіти м. Львова.

Після того, як завершилася дія “Програми розвитку освіти міста Львова на період 2008-2012 років”, Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з невідомих  причин досі не розробило нової актуальної програми. Хоча, відповідно до пункту 2.2.2 “Положення про управління освіти” від 27.10.2006 №1215, основним завданням Управління є забезпечення розробки та організація виконання міської програми розвитку освіти.

У Львові функціонує 267 дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти. З досвіду спілкування із освітянами та батьками дітей знаю, щомодернізація навчально-виховного процесу, налагодження ефективної системи контролю, оцінювання та прийняття управлінських рішень супроводжується численними проблемами системного характеру. Така ситуація лише загострює потребу в розробці нової цільової комплексної програми розвитку освіти Львова, яка б мала на меті модернізацію міської освіти відповідно до сучасних потреб суспільства загалом і кожного громадянина зокрема.

Відповідно, така міська програма має бути спрямована на виявлення тих ключових проблем, що перешкоджають повновартісному розвитку освіти Львова, та на пошук ефективних шляхів їх подолання. Її невід’ємними елементами повинні бути  чіткий список завдань (підпрограм) та заходів (проектів); обсяги фінансування кожного заходу, у тому числі – з коштів міського бюджету та позабюджетних коштів;  очікувані результати від кожного заходу, у тому числі – кількісні і якісні; відповідальні виконавці кожного заходу; порядок звітності щодо стану виконання програми.

З метою удосконалення фінансування галузі освіти міста, упорядкування першочергових заходів у системі освіти, на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, керуючись ст. 13, 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та відповідно до Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Закону Україну “Про освіту” від від 23.05.1991 № 1060-XII, Закону України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV, Закону України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-III, Закону України “Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III, прошу:

  1. Надати детальну інформацію про виконання “Програми розвитку освіти міста Львова на період 2008-2012 років” у розрізі виділених коштів та проведених заходів відповідно до задекларованих цільових проектів у наступних напрямах: “Управління та інституційний розвиток”, “Зміст освіти”, “Якість освіти”, “Здоров’я та безпека”, “Виховання”, “Матеріально-технічна база”, “Інтеграція в європейську спільноту”.
  2. Надати інформацію такого змісту: чому після завершення виконання “Програми розвитку освіти міста Львова на період 2008-2012 років” Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради не вжило належних заходів для забезпечення розробки актуалізованої програми розвитку освіти міста Львова?

У середовищі Галицької партії активно діє експертна група, яка вже напрацьовує стратегічні ініціативи у сфері освіти, і ми готові максимально сприяти розробці нової міської програми.