×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 125
Неможливо завантажити XML-файл
Комісія підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації  та спадщини

Комісія підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини

 

Порядок денний 22.08.2023
Порядок денний 06.07.2023
Порядок денний 04.07.2023
Порядок денний 25.05.2023
Порядок денний 23.05.2023 Засідання комісії не відбулося
Порядок денний 25.04.2023
Порядок денний 04.04.2023 Засідання комісії не відбулося
Порядок денний 28.02.2023
Порядок денний 07.02.2023
Порядок денний 31.01.2023
Порядок денний 22.01.2023
Порядок денний 10.01.2023 Засідання комісії не відбулося

Порядок денний 27.12.2022 засідання комісії не відбулося
Порядок денний 22.12.2022
Порядок денний 06.12.2022
Порядок денний 29.11.2022
Порядок денний 22.11.2022
Порядок денний 29.09.2022 засідання комісії не відбулося
Порядок денний 27.09.2022
Порядок денний 16.08.2022
Порядок денний 30.06.2022
Порядок денний 28.06.2022
Порядок денний 15.02.2022
Порядок денний 08.02.2022 засідання комісії не відбулося
Порядок денний 01.02.2022
Порядок денний 25.01.2022

Порядок денний 23.12.2021
Порядок денний 21.12.2021

Порядок денний 07.12.2021

Порядок денний 23.11.2021

Порядок денний 02.11.2021

Порядок денний 05.10.2021

Порядок денний 28.09.2021

Порядок денний 21.09.2021

Порядок денний 14.09.2021

Порядок денний 19.08.2021

Порядок денний 12.08.2021

Порядок денний 08.07.2021

Порядок денний 06.07.2021

Порядок денний 17.06.2021

Порядок денний 08.06.20
21
Порядок денний 01.06.2021

Порядок денний 20.05.2021

Порядок денний 18.05.2021
 засідання комісії не відбулося
Порядок денний 11.05.2021

Порядок денний 20.04.2021

Порядок денний 18.03.2021

Порядок денний 11.03.2021

Порядок денний 09.03.2021
 засідання комісії не відбулося
Порядок денний 25.02.2021

Порядок денний 23.02.2021

Порядок денний 09.02.2021

Порядок денний 04.02.2021

Порядок денний 29.01.2021

Порядок денний 26.01.2021
засідання комісії не відбулося
Порядок денний 12.01.2021 

Порядок денний 12.01.2021 спільного засідання

 

Протокол №47 22.08.2023
Протокол №46 06.07.2023
Протокол №45 04.07.2023
Протокол №44 25.05.2023
Протокол №43 25.04.2023
Протокол №42 28.02.2023
Протокол №41 07.02.2023
Протокол №40 31.01.2023
Протокол №39 22.01.2023

Протокол №38 22.12.2022
Протокол №37 06.12.2022
Протокол №36 29.11.2022
Протокол №35 22.11.2022
Протокол №34 27.09.2022
Протокол №33 16.08.2022
Протокол №32 30.06.2022
Протокол №31 28.06.2022
Протокол №30 15.02.2022
Протокол №29 01.02.2022
Протокол №28 25.01.2022

Протокол №27 23.12.2021
Протокол №26 21.12.2021

Протокол №25 07.12.2021

Протокол №24 23.11.2021

Протокол №23 02.11.2021

Протокол №22 05.10.2021

Протокол №21 28.09.2021

Протокол №20 21.09.2021

Протокол №19 14.09.2021

Протокол №18 19.08.2021

Протокол №17 12.08.2021

Протокол №16 08.07.2021
Протокол №15 06.07.2021

Протокол №14 17.06.2021

Протокол №13 08.06.2021

Протокол №12 01.06.2021

Протокол №11 20.05.2021
Протокол №10 11.05.2021

Протокол №9 20.04.2021
Протокол №8 18.03.2021

Протокол №7 11.03.2021

Протокол №6 25.02.2021

Протокол №5 23.02.2021

Протокол №4 09.02.2021

Протокол №3 04.02.2021

Протокол №2 29.01.2021

Протокол №1.12.01.2021

Протокол 12.01.2021 спільного засідання

Трансляції засідань постійної комісії, а також пленарних засідань Львівської міської ради, можна переглянути на каналі lvivrada1. Сприяє та розглядає проєкти регуляторних актів, що включає:
1.1. Розгляд проєктів регуляторних актів.
1.2. Підготовку аналізу регуляторного впливу.
1.3. Оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій.
1.4. Проведення обговорення проєкту регуляторного акта.
2. Розглядає проєкти рішень Львівської міської ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень Ради, її виконавчих органів з питань:
2.1. Промисловості.
2.2. Науково-технічних програм та інноваційних проектів.
2.3 Технопарків.
2.4 Регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
2.5. Торгівлі (включаючи питання визначення правил торгівлі на ринках, створення та діяльності закладів торгівлі).
2.6. Громадського харчування та побутового обслуговування населення.
2.7. Розвитку підприємництва.
2.8. Гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.
2.9. Захисту прав споживачів.
2.10. Тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території Львівської міської територіальної громади.
3. Ініціює залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку Львівської міської територіальної громади.
4.1***. Розглядає питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу.
4.2*. Розглядає питання придбання комунального майна для розвитку інноваційного підприємництва у Львівській міській територіальній громаді.
4.3*****. Розглядає питання розміщення, спеціалізації та розвитку комунальних підприємств; подає у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.
4.4. Спільно з громадськістю розробляє стратегічні проєкти економічного розвитку Львівської міської територіальної громади.
4.5. Забезпечує координацію інтересів суб’єктів господарювання, які діють на території Львівської міської територіальної громади, їхніх об’єднань, професійних спілок та роботодавців.
4.6. Ініціює розробку проєктів програм зовнішньоекономічного, інвестиційного розвитку Львівської міської територіальної громади, рекомендує необхідні показники і пропозиції до цих програм та попередньо розглядає інформацію про хід і результати виконання цих програм.
4.7. Ініціює створення робочих груп з окремих питань діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, бере участь у роботі цих груп.
4.8*****. Організовує контроль за роботою комунальних підприємств, установ, організацій у частині використання ними бюджетних коштів.
4.9. Організовує проведення перевірок якості виконання робіт та наданих послуг, що їх виконують за бюджетні та позабюджетні кошти, із залученням незалежних експертів.
4.10. За рішенням комісії попередньо розглядає проєктно-кошторисну документацію, що передує включенню пропозиції розпорядників коштів до проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.11*. Контролює ефективність використання комунальними підприємствами, установами, організаціями наданого їм рухомого і нерухомого майна.
4.12. Сприяє розвитку індустрії високотехнологічних та інформаційних технологій у Львівській міській територіальній громаді.
4.13****. Сприяє діяльності закладів професійно-технічної освіти.
4.14**. Сприяє та розглядає питання впровадження у Львівській міській раді, її виконавчих органах та комунальних підприємствах системи управління якістю.
4.15. Займається пошуком альтернативних джерел фінансування всіх підзвітних комісій напрямків роботи.
4.16. Бере участь у розробці та формуванні стратегії, необхідної для промоції населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади, визначає пріоритетні напрямки розвитку, планування проведення заходів на території Львівської міської територіальної громади.
4.17. Сприяє та розглядає проєкти розвитку економічних кластерів Львівської міської територіальної громади, туристичної інфраструктури, підприємництва у сфері туризму.
4.18. Ініціює проведення заходів, які сприяють зростанню популярності населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади серед мешканців та гостей, а також в інших містах та країнах світу.
4.19. Проводить моніторинг усіх дій та використаних ресурсів, спрямованих на розвиток туризму.
4.20. Організовує взаємодію та співпрацю між туроператорами України та представниками з-за кордону.
4.21. Напрацьовує норми та правила, які відповідають міжнародним стандартам у сфері промоцій та туризму.
4.22**. Попередньо розглядає створення та надає рекомендації щодо роботи громадських наглядових рад комунальних підприємств, установ, організацій. Розглядає питання про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних підприємствах, установах, організаціях, про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних підприємств.
4.23**. Попередньо розглядає та надає рекомендації щодо критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних підприємств до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного аудитора.
4.24. Розглядає проєкти розвитку економічних кластерів міста, туристичної інфраструктури, підприємництва у сфері туризму, а також проведення тематичних ярмарок, виставок.
4.25. Надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань торгівлі та надання послуг.
4.26**. Розглядає питання у сфері розвитку інформаційних технологій та цифрової трансформації у Львівській міській раді її виконавчих органах та комунальних підприємствах. Сприяє імплементації новітніх інформаційних технологій у роботу Львівської міської ради та її виконавчих органів та комунальних підприємств.
4.27*. Розглядає рішення про організацію територій і об’єктів, які підлягають особливій охороні. Контролює діяльність виконавчих органів Львівської міської ради, спрямовану на захист культурної, історичної, технічної та наукової спадщини міста Львова, затверджує і пропонує програми розвитку щодо цього напрямку.
4.28**. Вживає заходів до вдосконалення процедури підготовки проектів регуляторних актів.
4.29*. Здійснює підтримку ініціатив із залучення бюджетних, приватних та грантових фінансових ресурсів для збереження культурної спадщини територіальної громади та популяризацію збереження історичної та культурної спадщини серед мешканців територіальної громади.
4.30*. Підтримка та створення умов цифрової системи обліку та моніторингу об'єктів культурної спадщини, а також умов використання потенціалу культурної спадщини як каталізатора економічного, туристичного, культурного розвитку територіальної громади.
4.31****. Створює можливості для реалізації проектів у сфері культурної спадщини шляхом сприяння та заохочення у створенні просторів, осередків різних типів власності для втілення освітніх програм, науково-проектної діяльності, популяризації культурної спадщини територіальної громади.
4.32*. Формує та здійснює підтримку визначених міською стратегією пріоритетів для забезпечення діяльності з охорони пам’яток культурної спадщини та створення можливостей для залучення міжнародного досвіду до збереження спадщини територіальної громади.
4.33*. Створює умови використання потенціалу культурної спадщини як каталізатора економічного, туристичного, культурного розвитку територіальної громади шляхом запровадження нових можливостей та механізмів для формування та збереження матеріальної, нематеріальної та природної спадщини територіальної громади;
4.34. Розглядає проекти рішень, готує висновки та рекомендації з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та захисту прав споживачів;
4.35. Ініціює розробку заходів щодо поліпшення у місті інвестиційного бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.
4.36. Здійснює розгляд скарг суб'єктів підприємництва і громадян та вжиття в установлених законом межах заходів щодо захисту їх прав.
4.37. Взаємодіє з Львівським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України щодо розвитку в місті добросовісної конкуренції, обмеження монополізму, вивчення вітчизняного та закордонного досвіду, збору, систематизації та аналізу пропозицій про удосконалення державного регулювання у сфері невиробничих галузей і підприємництва.
4.38. Розглядає питання створення координаційної ради зі створення, експлуатації і розвитку Програми цифрового перетворення.
Примітки:
* питання, які розглядаються спільно з постійною комісією комунального майна, ресурсів та історичного середовища;
** питання, які розглядаються спільно з постійною комісією законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки;
*** питання, які розглядаються спільно з постійною комісією екології, природокористування та енергозбереження;
**** питання, які розглядаються спільно з постійною комісією освіти і науки;
***** питання, які розглядаються спільно з постійною комісією фінансів та планування бюджету.

 

Кабінет   228
Тел. 297-57-81
Куратор: Людмила Смолова

Подати електронне звернення на розгляд постійної комісії