×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 123
Неможливо завантажити XML-файл

Про міську раду

Львівська міська рада – це орган, який представляє територіальну громаду міста Львова та здійснює від її імені та в її інтересах управління справами міста.

До складу міської ради входить 64 депутати, які обираються строком на 5 років.

Львівська міська рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
В межах сесії відбуваються пленарні засідання ради, які як правило проводяться 1 раз на 2 тижні у сесійній залі Ради (м.Львів, площа Ринок, 1, к. 202).

До основних питань, які вирішують виключно на пленарних засіданнях міської ради належать:

 1. затвердження статуту територіальної громади;
 2. затвердження регламенту ради;
 3. утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 4. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 5. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
 6. затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;
 7. заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради; заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
 8. прийняття рішення про недовіру міському голові;
 9. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради; розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
 10. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
 11. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 12. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у передбачених законом випадках;
 13. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
 14. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;
 15. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 16. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
 17. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади, єдиного податку;
 18. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 19. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик; прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
 20. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності;
 21. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 22. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
 23. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 24. затвердження Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
 25. надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності.

Вирішення інших питань місцевого значення здійснюється утвореними Львівською міською радою виконавчими органи відповідно до ухвал міської ради №94 від 06.07.2006 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання" та № 219 від 19.10.2006 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».