×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Конкурси для ГО

kskp.pngПитання співпраці Львівської міської ради та громадських організацій регламентується ухвалою Львівської міської ради від 16.02.2009р. № 2334 «Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій».

Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, а також створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.

На виконання Програми управління «Секретаріат ради» щорічно проводить конкурс на відшкодування орендної плати для громадських організацій та конкурс соціально-культурних проектів.

Мета конкурсу -  залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні.

Відбувається згідно з Програмою надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим», затвердженої ухвалою Львівської міської ради № 130 від 04.02.2016 року

Конкурс соціально-культурних проектів проводиться щорічно з 01 по 25 грудня.

Конкурсанти подають проекти, які планують реалізовувати у наступному році.

Згідно Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим»  конкурс охоплює такі галузі «Культура», «Туризм», «Освіта», «Соціальний захист», «Розвиток громадянського суспільства», «Інформаційні технології та інновації», «Поводження з відходами».

Щорічно перед оголошенням конкурсу профільні управління подають рекомендації щодо тематики соціально - культурних проектів.

Інформацію про початок конкурсного відбору оприлюднює управління “Секретаріат ради“ через розміщення на web-сторінці міської ради та публікації у друкованому засобі масової інформації оголошення. 

Для максимального спрощення процедури подання документів, аплікаційну форму встановленого зразка необхідно лише надіслати на електронну скриньку конкурсу.

Управління «Секретаріат ради» приймає, опрацьовує подані на конкурс проекти, а також розподіляє їх між профільними управліннями Львівської міської ради.

До складу конкурсної комісії для розгляду проектів включаються секретар ради або профільний заступник міського голови, директор профільного департаменту, начальник управління “Секретаріат ради“ та директор комунальної установи Інституту міста.

Додатково залежно від галузі проектів, які підлягають розгляду,  до складу конкурсної комісії включаються усі члени профільної постійної депутатської комісії, по два представники від відповідного профільного управління та по два представники від профільної громадської ради (за умови, що така створена на момент проведення конкурсу). Для розгляду соціально-культурних проектів у галузі розвитку громадянського суспільства до складу конкурсної комісії додатково включаються по одному представнику від постійної комісії гуманітарної політики, постійної комісії законності, свободи слова та депутатської етики і постійної комісії культури,молодіжної політики та спорту.

Комісію очолює секретар ради або профільний заступник міського голови.

За результатом оцінки конкурсна комісія визначає рекомендований перелік соціально-культурних проектів громадських організацій і розмір їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова. 

Із результатами минулих конкурсів можна ознайомитись тут.

Мета конкурсу - створення сприятливих передумов для розвитку громадських та інших неприбуткових організацій, які виконують суспільно значимі для міста функції, через забезпечення користування ними приміщеннями, що перебувають у власності територіальної громади міста Львова, відповідно до їхньої статутної діяльності.

Конкурс проводиться щорічно з 01 лютого по 28 лютого.

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові, виконують суспільно значимі для міста функції та орендують приміщення, що перебувають у власності територіальної громади м. Львова. В заявника повинна бути відсутня заборгованість по орендній платі за минулий рік.

Для участі необхідно заповнити аплікаційну форму встановленого зразка. Паперовий примірник, завірений печаткою організації та підписом керівника необхідно подати в управління «Секретаріат ради» через центр надання адміністративних послуг. Електронний примірник аплікаційної форми необхідно надіслати на електронну скриньку конкурсу.

Управління «Секретаріат ради» узагальнює подану громадськими організаціями інформацію, у разі потреби проводить огляд приміщень та подає узагальнену інформацію і документи на розгляд конкурсної комісії.

До складу комісії входять : заступник міського голови з гуманітарних питань (голова комісії), директор департаменту гуманітарної політики (заступник голови комісії), начальник управління “Секретаріат ради“ (секретарем комісії), а також - представники постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту, постійної комісії гуманітарної політики, постійної комісії з питань комунальної власності, управління “Секретаріат ради“, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики, управління культури департаменту гуманітарної політики, управління комунальної власності департаменту економічної політики.

Конкурсна комісія розглядає подані заявки, враховуючи наступні критерії:

  • важливість та актуальність для міста соціальних функцій, що здійснюються організацією;
  • виконання організацією проектів та заходів, у тому числі спільних з міською радою, протягом попереднього року;
  • цільовий характер використання орендованого приміщення що орендується та внесок організації у технічний стан даного приміщення;
  • фінансові показники діяльності громадської організації за минулий рік.

За результатами розгляду конкурсна комісія визначає рекомендований перелік громадських організацій та орендованих приміщень із зазначенням розміру фінансової підтримки на поточний рік.

Конкурс проводиться відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень, затвердженої ухвалою Львівської міської ради № 131 від 04.02.2016 року 

Конкурс проводиться щорічно з 01 лютого по 28 лютого

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові, виконують суспільно значимі для міста функції та орендують приміщення, що перебувають у власності територіальної громади м. Львова. В заявника повинна бути відсутня заборгованість по орендній платі за минулий рік.

Для участі необхідно заповнити аплікаційну форму встановленого зразка. Паперовий примірник, завірений печаткою організації та підписом керівника необхідно подати в управління «Секретаріат ради» через центр надання адміністративних послуг. Електронний примірник аплікаційної форми необхідно надіслати на електронну скриньку конкурсу.

Управління «Секретаріат ради» узагальнює подану громадськими організаціями інформацію, у разі потреби проводить огляд приміщень та подає узагальнену інформацію і документи на розгляд конкурсної комісії.

Комісію очолює голова комісії – заступник міського голови з гуманітарних питань. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно директор департаменту гуманітарної політики і начальник управління “Секретаріат ради“

До складу комісії включаються представники постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту, постійної комісії гуманітарної політики, постійної комісії з питань комунальної власності, управління “Секретаріат ради“, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики, управління культури департаменту гуманітарної політики, управління комунальної власності департаменту економічної політики.  

Конкурсна комісія розглядає подані заявки, враховуючи наступні критерії:

  • важливість та актуальність для міста соціальних функцій, що здійснюються організацією;
  • виконання організацією проектів та заходів, у тому числі спільних з міською радою, протягом попереднього року;
  • цільовий характер використання орендованого приміщення що орендується та внесок організації у технічний стан даного приміщення;
  • фінансові показники діяльності громадської організації за минулий рік.

За результатами розгляду конкурсна комісія визначає рекомендований перелік громадських організацій та орендованих приміщень із зазначенням розміру фінансової підтримки на поточний рік.