×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 68
Неможливо завантажити XML-файл

Громадські слухання

sluh.png

 

Громадське слухання — форма співпраці міської ради та мешканців міста.

Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання місцевого або загальноміського значення, що належать до відання місцевого самоврядування м. Львова, крім питань, пов’язаних з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Львівського міського голови, Львівської міської ради та її виконавчих органів.

Проведення таких громадських слухань регулюється Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Львові, яке є додатком до Статуту територіальної громади міста Львова

Проведення громадських слухань, предметом обговорення яких є детальні плани територій, плани зонувань, генеральний план, або ж внесення змін до них відбувається відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Громадські слухання стосовно питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування відбуваються за процедурою, яка визначена Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Львові, яке є додатком до Статуту територіальної громади міста Львова.

Ініціаторами проведення громадського слухання щодо інших питань може бути повнолітній член територіальної громади міста Львова.

Протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та за підсумками проведеної перевірки управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради із ініціатором визначає дату проведення громадського слухання та оприлюднює відповідне оголошення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.

Громадське слухання повинно бути проведене не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення оголошення.

Громадське слухання із загальноміських питань проводиться, як правило, у приміщені Львівської міської ради. Громадське слухання з питань локального значення, як правило, проводиться поблизу об’єкта громадського слухання, у придатному для цього приміщенні.

Інформація щодо проведення громадського слухання оприлюднюється на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районним адміністраціям, які організовують розміщення оголошень про громадські слухання на відповідній території.

Вхід на громадське слухання є вільним, однак реєстрація учасників громадського слухання щодо загальноміського питання проводиться на підставі документа, який посвідчує особу та дає можливість перевірити місце проживання та реєстрації. Реєстрація представників юридичних осіб відбувається на підставі документа, що посвідчує особу та належним чином оформленої довіреності на представництво. Реєстрація учасників громадського слухання щодо питання місцевого значення проводиться на підставі документа, що посвідчує особу та підтверджує місце реєстрації або наявність у особи нерухомого майна на території м. Львова, щодо якої розглядається питання. Реєстрація представників юридичних осіб відбувається на підставі документа, що посвідчує особу, належним чином оформленої довіреності та документів, що підтверджують місце реєстрації чи наявність у юридичної особи нерухомого майна на території м. Львова, щодо якої розглядається питання. Зареєстрований учасник отримує мандат для голосування.

Голосування на громадському слуханні відбувається при:

  • обранні головуючого та секретаря громадського слухання
  • внесенні пропозицій до протоколу громадського слухання

Рішення за результатами голосування є прийнятим, якщо його підтримано більше, ніж половиною зареєстрованих учасників.

Впродовж п’яти днів з часу проведення громадського слухання секретар формує та передає підписаний протокол уповноваженому виконавчому органові.

Управління “Секретаріат ради” передає примірник протоколу громадських слухань міському голові для затвердження та визначення відповідальних осіб за розгляд пропозицій, внесених до протоколу громадського слухання.

Для проведення громадського слухання ініціатор повинен подати:

  • Повідомлення до управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради про проведення громадського слухання згідно зі зразком.
  • Інформаційну довідку щодо предмету громадського слухання, яка повинна містити короткий опис проблеми та очікувані наслідки громадського слухання. 
  • Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадське слухання (за бажанням ініціатора обговорень).
  • Власноруч завірену копію документа, який засвідчує досягнення повноліття та факт постійного проживання у м. Львові
  • Підписні листи на підтримку проведення громадського слухання із підписами не менше 75 повнолітніх членів територіальної громади м. Львова, які постійно проживають у м. Львові згідно зі зразком.

Перед затвердженням детальні плани території та внесення змін до них, плани зонування та генеральні плани міст підлягають процедурі громадського обговорення.

Громадське обговорення триває не менше 30 днів та з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про
початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації. Громадське обговорення передбачає збір пропозицій та зауважень до проектів містобудівної документації, а також проведення ознайомчого заходу для мешканців — громадського слухання.

Замовники містобудівної документації, найчастіше це профільні органи державної влади чи органів місцевого самоврядування, забезпечують оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення такої документації, а також оприлюднення проектів містобудівної документації (пояснювальної записки, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» або звіту про стратегічну екологічну оцінку) на своїх офіційних веб-сайтах, а також вільний доступ до такої інформації громадськості.

Не швидше, ніж через 10 днів з моменту публікації містобудівної документації повинне відбуватись громадське слухання — ознайомчий захід для зацікавлених мешканців. Перед заходом повинна відбуватись реєстрація, під час заходу ведеться протокол. В учасників громадського слухання є можливість подати усні та письмові пропозиції.

Усі письмові пропозиції, подані в межах громадського обговорення, замовник містобудівної документації реєструє та розглядає у місячний строк з дня їх надходження. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова, а також результати розгляду публікуються на у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення затвердженої містобудівної документації на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.

У разі виникнення спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні, за рішенням замовника містобудівної документації у тижневий термін після закінчення прийому пропозицій може створюватись погоджувальна комісія.

Інформація щодо проведення громадського слухання та громадського обговорення оприлюднюється у місцевій пресі, на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районним адміністраціям, які організовують розміщення оголошень про громадські слухання на відповідній території.

 

Громадські слухання затвердженні генерального плану міста, планів зонування та детальних планів території чи внесенні змін до них

Громадські слухання щодо інших питань

Акт, яким регулюється

Закон України “Про регулювання Містобудівної діяльності”

Положення про порядок проведення громадських слухань у м. Львові, що є додатком до Статуту територіальної громади міста Львова.

Предмет слухання

Проекти детальних планів територій, планів зонувань, генерального плану та їхніх змін.

Будь-які питання місцевого або загальноміського значення, що належать до відання місцевого самоврядування м. Львова, крім питань, пов’язаних з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Львівського міського голови, Львівської міської ради та її виконавчих органів.

Ініціатор

Виконавчі органи Львівської міської ради або Львівської обласної державної адміністрації

Повнолітній член територіальної громади міста Львова 

 

Тривалість

1 день в межах громадського обговорення

не раніше 10 днів з дня оприлюднення інформації про слухання.

1 день

не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення оголошення.

Можливість подання пропозицій

Пропозиції громадськості подаються у строк громадського обговорення.

Подання
пропозицій  (зауважень)  у  письмовій  та/або  усній  формі під час громадського слухання.

Безпосередньо на громадському слуханні за умови підтримки на голосуванні

Голосування

не передбачено

передбачено