×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Громадські слухання

Громадське слухання — форма співпраці міської ради та мешканців міста. 

Обов'язковими для проведення є громадські слухання :
• Затвердження генерального плану міста, планів зонування та детальних планів території чи внесенні змін до них.
• Прийняття Статуту територіальної громади.
• Прийняття програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.
• Затвердження переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова у наступному році.
• Розміщення на території міста екологічно небезпечних об’єктів, надання дозволів на яке належить до компетенції міської ради.
• Видачі містобудівних умов та обмежень щодо будівництва нових об’єктів містобудування та\або реконструкції існуючих об’єктів, яка передбачає збільшення площі об’єкта нерухомості на 50 і більше відсотків, у межах історичного ареалу міста 4 та 5 категорій складності.
Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування м. Львова, у тому числі:

Ініціаторами проведення громадського слухання можуть бути представники виконавчих органів місцевих або обласних рад.

Термін проведення громадського слухання становить близько 25 днів. Впродовж цього періоду можна ознайомитись із матеріалами громадського слухання на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради та подати письмові зауваження чи пропозиції до проекту детального плану території.
В рамках громадського слухання відбуваються зустрічі головного архітектора із мешканцями для публічного представлення містобудівної документації. Захід відбувається поблизу території проектування містобудівної документації переважно у неробочий час. На публічному представленні ведеться протокол, який додається до матеріалів розгляду зауважень та пропозицій, поданих в рамках громадського слухання. Вхід на публічне представлення вільний.
Інформація щодо проведення громадського слухання та публічного представлення оприлюднюється у місцевій пресі, на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково
повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районні адміністрації організовують розклеєння оголошень про громадські слухання на відповідній території.
Після закінчення терміну проведення громадських слухань готуються матеріали розгляду пропозицій та зауважень, поданих у рамках цього слухання.
Письмові зауваження та пропозицій можуть подати :
• повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
• юридичні особи,об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
• власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
• представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
• народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
У разі наявності письмових зауважень і пропозицій, управління “Секретаріат ради” надсилає їх для розгляду замовникові та розробникові містобудівної документації.
Матеріали розгляду зауважень і пропозицій, поданих в рамках громадського слухання публікуються на веб-сторінці Львівської міської ради. Інформація про зміни, внсеені за результатами громадських слухань публікується в місцевій пресі.

Із матеріалами громадських слухань щодо містобудівних питань можна ознайомитись тут  і тут

Що таке громадське слухання в містобудівній сфері?
Це комплекс заходів, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», від оприлюднення проектів містобудівної документації до опублікування результатів розгляду отриманих пропозицій.
Що може виноситись на громадське слухання у сфері містобудівної діяльності?
Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
Що таке генеральний план?
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Що таке план зонування? План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації. У м. Львові розроблено 4 плани зонування районів міста. http://city-adm.lviv.ua/lmr/plany-zonuvannia.
Що таке детальний план території?
Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Подивитись чи затверджений або розроблений детальний план території можна на карті детальних планів https://www.lvivrada.gov.ua/informacia/plany.
Що таке публічне представлення містобудівної документації, чи проводиться там голосування та приймаються якісь рішення?
Публічне представлення містобудівної документації це відкритий захід, який проводиться з метою інформування мешканців та інших зацікавлених сторін про проект містобудівної документації. Голосування та прийняття рішень на публічному представленні не передбачено Законом.
Як можна вплинути на проект містобудівної документації?
Необхідно подати письмову пропозицію. Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Хто може подати пропозицію? 1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Якою може бути відповідь на пропозицію?
Пропозиції громадськості підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.
В якому випадку створюється погоджувальна комісія?
У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це відповідному органу місцевого самоврядування для прийняття останнім рішення щодо утворення погоджувальної комісії.Комісія утворюється за рішенням органу місцевого самоврядування у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.
Який склад погоджувальної комісії?
До складу погоджувальної комісії входять:1) посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування; 2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів; 3) представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці; 4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії. Головою погоджувальної комісії є посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування.
Що відбувається якщо погоджувальна комісія не може прийняти рішення?
У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті відповідним органом місцевого самоврядування рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.
Чи можливе затвердження містобудівної документації без проведення громадських слухань?
Затвердження проектів містобудівної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації.
Де можна побачити чи проводились громадські слухання, ознайомитись з матеріалами та результатами розгляду пропозицій?
На веб-сайті Львівської міської ради в розділі «Громадські слухання» також на «Карті детальних планів».
Чим регулюються проведення громадських слухань?
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" , Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. N 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні".
Як можна дізнатись про оголошення громадських слухань? 
На веб-сайті Львівської міської ради в розділі «Громадські слухання», в оголошеннях в ЗМІ. Також можна надіслати зголошення на ел. скриньку [email protected] для включення у інформаційну розсилку відділу громадського партнерства, тоді ви отримуватимете оперативну інформацію про громадські слухання, конкурси, навчання та інші події, що відбуваються в громадському житті міста.

 
Громадські слухання стосовно інших питань відбуваються за процедурою, яка описана в ухвалі № 908 від 14.07.2016 “Про затвердження Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові” та у Статуті територіальної громади м. Львова.

Ініціаторами проведення громадського слухання щодо інших питань можуть бути :
• Львівський міський голова, міська рада, постійні депутатські комісії, не менше 1/10 загального складу ради або виконавчі органи міської ради.
• Громадянин України, який постійно проживає у м. Львові, та який згідно із законами України володіє виборчим правом.
• Громадська організація чи інша юридична особа, яка діє на території міста.

Протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та за підсумками проведеної перевірки управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради із ініціатором визначає дату проведення громадського слухання та оприлюднює відповідне оголошення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.
Громадське слухання повинно бути проведене не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення оголошення.
Громадське слухання із загальноміських питань проводиться, як правило, у приміщені Львівської міської ради. Громадське слухання з питань локального значення, як правило, проводиться поблизу об’єкта громадського слухання, у придатному для цього приміщенні.
Інформація щодо проведення громадського слухання на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районні адміністрації організовують розклеєння оголошень про громадські слухання на відповідній території.
Вхід на громадське слухання є вільним, однак реєстрація учасників заходу відбувається на підставі документа, який підтверджує особу. Зареєстрований учасник отримує мандат для голосування.
Голосування на громадському слуханні відбувається при:
1. Погодженні порядку денного громадського слухання
2. Обранні в секретаріат громадського слухання представників громадськості
3. Формулюванні резолюції громадського слухання.
Рішення за результатами голосування є прийнятим, якщо його підтримано більше, ніж половиною зареєстрованих учасників.
Впродовж двох днів з часу проведення громадського слухання формується та оприлюднюється протокол громадського слухання.
Після публікацій протоколу громадських слухань управління “Секретаріат ради” передає примірник протоколу громадських слухань міському голові для визначення відповідальних осіб за розгляд резолюції.

 
Громадські слухання призначаються, як правило, у неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста.
Реєстрація учасників громадського слухання проводиться на підставі документа, який посвідчує особу (паспорт громадянина, посвідчення водія або іншого документа, що посвідчує чи ідентифікує особу). У списку реєстрації учасників громадського слухання обов’язково зазначаються прізвище, ім‘я, по батькові, місце проживання та контактні дані кожного члена територіальної громади – учасника громадського слухання. Кожен член територіальної громади особисто ставить підпис у списку реєстрації. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування. Усім учасникам надаються матеріали та бланки для пропозицій.
Модератор відкриває слухання, коротко інформує про порядок денний обговорень, перелік доповідачів, оголошує пропозиції щодо регламенту проведення обговорень. Регламент встановлює загальний час громадського слухання, час та послідовність доповідей ініціатора, посадових осіб міської ради, виступів фахівців (експертів), час для запитань та реплік від учасників тощо. Порядок денний та регламент затверджуються голосуванням учасників громадського слухання більшістю голосів.
Модератор забезпечує обрання секретаріату. До складу секретаріату громадського слухання входять по одному представнику від ініціатора громадського слухання, профільного виконавчого органу міської ради та громадськості. Представник громадськості обирається з числа учасників громадського слухання більшістю голосів.
Модератор відповідно до регламенту проведення громадського слухання:
•Веде громадське слухання та стежить за дотриманням на ньому регламенту слухань.
•Надає слово для виступів, запитань та реплік.
•Інформує про порядок ведення протоколу громадського слухання, подання пропозицій (зауважень).
Формулює проект резолюції громадського слухання, який повинен відображати узагальнену позицію учасників слухання, ставить його на голосування та оголошує підсумки голосування.
* Модератор громадського слухання має право перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухання, перевищує встановлені норми регламенту, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
Не допускається розгляд на громадському слуханні та прийняття рішень із питань, які не є предметом громадського слухання або які не внесені до порядку денного громадського слухання. (п.4.9 Положення)
Прийняття резолюції.
За результатами слухання питань приймається резолюція громадського слухання – короткий підсумок громадського слухання, узагальнююча думка, яку підтримує більшість учасників громадського слухання. Резолюція громадського слухання заноситься до протоколу.
Формулює проект резолюції громадського слухання модератор громадського слухання.

  

  Громадські слухання затвердженні генерального плану міста, планів зонування та детальних планів території чи внесенні змін до них Громадські слухання щодо інших питань
Акт, яким регулюється Закон України “Про регулювання Містобудівної діяльності” Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 року № 908 “Про затвердження Положення про тимчасовий порядок проведення громадських слухань у м. Львові”
Предмет слухання  Проекти детальних планів територій, планів зонувань, генерального плану та їхніх змін.  Всі інші питання
Ініціатор Виконавчі органи Львівської міської ради або Львівської обласної державної адміністрації

1.Львівський міський голова, міська рада, постійні депутатські комісії, не менше 1/10 загального складу ради або виконавчі органи міської ради.

2.Громадянин України, який постійно проживає у м. Львові, та який згідно із законами України володіє виборчим правом.

3.Громадська організація чи інша юридична особа, яка діє на території міста.

Тривалість 25 днів

1 день

Можливість подання пропозицій Письмово впродовж терміну проведення громадського слухання

До дати проведення слухання, або безпосередньо на громадському слуханні

Голосування непередбачено

передбачено

 

  1. Зібрати не менше як 75 підписів громадян України, які постійно проживають у м. Львові на підтримку проведення громадського слухання.
  2. Подати повідомлення на ім'я Львівського міського голови щодо проведення громадського слухання - зразок.
  3. Інформаційну записку по темі громадського слухання ( у друкованому або електронному вигляді), яка повинна містити короткий опис проблеми, яку пропонується обговорити, та очікувані наслідки громадського слухання.
  4. Підписні листи, підтримані необхідною кількістю членів територіальної громади міста Львова - зразок.
  5. Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів для представлення на громадському слуханні.
     Ухвала, якою регулюється проведення громадських слухань.