×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Громадські слухання

Громадське слухання — форма співпраці міської ради та мешканців міста.

Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування м. Львова, у тому числі:

 • Звіти та інформації про роботу Львівського міського голови, Львівської міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення, проекти рішень Львівської міської ради та її виконавчих органів.
 • Проекти нормативно-правових актів Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів.
 • Інші важливі загальноміські питання діяльності територіальної громади м. Львова, які зачіпають інтереси всіх членів громади чи локальні питань, які зачіпають інтереси  її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

Проведення таких громадських слухань регулюється Положенням про проведення громадських слухань у м. Львові, затвердженим ухвалою Львівської міської ради від 05.10.2017 №2664. 

Проведення громадських слухань, предметом обговорення яких є детальні плани територій, плани зонувань, генеральний план, або ж внесення змін до них відбувається відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Ініціаторами проведення громадського слухання можуть бути представники виконавчих органів місцевих або обласних рад.

Термін проведення громадського слухання становить близько 25 днів. Впродовж цього періоду можна ознайомитись із матеріалами громадського слухання на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради та подати письмові зауваження чи пропозиції до проекту детального плану території.

В рамках громадського слухання відбуваються зустрічі головного архітектора із мешканцями для публічного представлення містобудівної документації. Захід відбувається поблизу території проектування містобудівної документації переважно у неробочий час. На публічному представленні ведеться протокол, який додається до матеріалів розгляду зауважень та пропозицій, поданих в рамках громадського слухання. Вхід на публічне представлення вільний.

Інформація щодо проведення громадського слухання та публічного представлення оприлюднюється у місцевій пресі, на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим  та районним адміністраціям, які організовують розклеєння оголошень про громадські слухання на відповідній території.

 Після закінчення терміну проведення громадських слухань готуються матеріали розгляду пропозицій та зауважень, поданих у рамках цього слухання.

Письмові зауваження та пропозицій можуть подати :

 • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • юридичні особи,об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
 • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

  У разі наявності письмових зауважень і пропозицій, управління “Секретаріат ради” надсилає їх для розгляду замовникові та розробникові містобудівної документації.

 Матеріали розгляду зауважень і пропозицій, поданих в рамках громадського слухання публікуються на веб-сторінці Львівської міської ради. Інформація про зміни, внесені за результатами громадських слухань публікується в місцевій пресі.

Із матеріалами громадських слухань щодо містобудівних питань можна ознайомитись тут  і тут

Громадські слухання стосовно інших питань відбуваються за процедурою, яка описана в ухвалі № 2664 від 05.10.2017 “Про затвердження Положення про порядок проведення громадських слухань у м. Львові та у Статуті територіальної громади м. Львова.

Ініціаторами проведення громадського слухання щодо інших питань можуть бути :

 • Львівський міський голова.
 • Постійна комісія міської ради у межах своєї компетенції. У разі належності предмету громадського слухання до компетенції двох або більше постійних комісій, громадське слухання ініціюється їх спільним рішенням.
 • Не менше 1/10 депутатів від загального складу міської ради.
 • Виконавчий орган Львівської міської ради у межах своєї компетенції. У разі належності предмету громадського слухання до компетенції двох або більше виконавчих органів міської ради, громадське слухання ініціюється їх спільним рішенням.
 • Орган самоорганізації населення за своїм рішенням стосовно питань, які відносяться до його повноважень.
 • Повнолітній громадянин України, який постійно проживає у м. Львові. 

Протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та за підсумками проведеної перевірки управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради із ініціатором визначає дату проведення громадського слухання та оприлюднює відповідне оголошення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.

Громадське слухання повинно бути проведене не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення оголошення.

Громадське слухання із загальноміських питань проводиться, як правило, у приміщені Львівської міської ради. Громадське слухання з питань локального значення, як правило, проводиться поблизу об’єкта громадського слухання, у придатному для цього приміщенні.

Інформація щодо проведення громадського слухання оприлюднюється на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районним адміністраціям, які організовують розклеєння оголошень про громадські слухання на відповідній території.

 Вхід на громадське слухання є вільним, однак реєстрація учасників заходу відбувається на підставі документа, який підтверджує особу та місце реєстрації.      Зареєстрований учасник отримує мандат для голосування.

  Голосування на громадському слуханні відбувається при :

 1. Обранні головуючого та секретаря громадського слухання
 2. Внесенні пропозицій до протоколу громадського слухання

Рішення за результатами голосування є прийнятим, якщо його підтримано більше, ніж половиною зареєстрованих учасників.

 Впродовж п’яти днів з часу проведення громадського слухання секретар формує та передає підписаний протокол уповноваженому виконавчому органові.  
Управління “Секретаріат ради” передає примірник протоколу громадських слухань міському голові для затвердження та визначення відповідальних осіб за розгляд пропозицій, внесених до протоколу громадського слухання.

 

Громадські слухання затвердженні генерального плану міста, планів зонування та детальних планів території чи внесенні змін до них

Громадські слухання щодо інших питань

Акт, яким регулюється

Закон України “Про регулювання Містобудівної діяльності”

Ухвала Львівської міської ради від 05.10.2017 № 2664 “Про затвердження Положення про порядок проведення громадських слухань у м. Львові”

Предмет слухання

Проекти детальних планів територій, планів зонувань, генерального плану та їхніх змін.

·         Звіти та інформації про роботу Львівського міського голови, Львівської міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення, проекти рішень Львівської міської ради та її виконавчих органів.

·         Проекти нормативно-правових актів Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів.        

·         Інші важливі загальноміські питання діяльності територіальної громади м. Львова, які зачіпають інтереси  всіх членів громади чи локальних питань, які зачіпають інтереси  її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків).

Ініціатор

Виконавчі органи Львівської міської ради або Львівської обласної державної адміністрації

·         Постійна комісія міської ради у межах своєї компетенції. У разі належності предмету громадського слухання до компетенції двох або більше постійних комісій, громадське слухання ініціюється їх спільним рішенням.

·         Не менше 1/10 депутатів від загального складу міської ради.

·         Виконавчий орган Львівської міської ради у межах своєї компетенції. У разі належності предмету громадського слухання до компетенції двох або більше виконавчих органів міської ради, громадське слухання ініціюється їх спільним рішенням.

·         Орган самоорганізації населення за своїм рішенням стосовно питань, які відносяться до його повноважень.

·         Повнолітній громадянин України, який постійно проживає у м. Львові.

 

Тривалість

25 днів

1 день

Можливість подання пропозицій

Письмово впродовж терміну проведення громадського слухання

Безпосередньо на громадському слуханні за умови підтримки на голосування

Голосування

непередбачено

передбачено

 

 1. Зібрати не менше як 75 підписів громадян України, які постійно проживають у м. Львові на підтримку проведення громадського слухання - зразок.
 2. Подати повідомлення на ім’я секретаря ради про проведення громадського слухання, згідно зі зразком.
 3. Інформаційну записку по темі громадського слухання ( у друкованому або електронному вигляді), яка повинна містити короткий опис проблеми, яку пропонується обговорити, та очікувані наслідки громадського слухання.
 4. Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів для представлення на громадському слуханні (за бажанням).
 5.  Ухвала, якою регулюється проведення громадських слухань.